Menu Zamknij

Finansowanie

finansowanie instalacji fotowoltaicznych

Dotacje do ogniw fotowoltaicznych. Dotacje
na fotowoltaikę na rok 2020

Dlaczego warto zainwestować w instalacje fotowoltaiczne i gdzie szukać dofinansowania?
Dotacje do ogniw fotowoltaicznych to numer jeden dla osób zainteresowanych pozyskiwaniem energii ze słońca. 13 stycznia 2020 roku rozpoczęła się II tura dotacji z Programu “Mój Prąd” w której można uzyskać nawet 5000zł na zakup instalacji. Chociaż zakup paneli fotowoltaicznych nadal wiąże się z niemałym nakładam finansowym, to jednak dzięki dotacji staje się on bardziej atrakcyjny. Dlatego też coraz więcej osób może pozwolić sobie na korzystanie z zielonej energii, a wraz z dotacją taka inwestycja w fotowoltaikę zwraca się już w przeciągu kilku lat. Gdzie zatem szukać dofinansowania na fotowoltaikę?

Już nie musisz się martwić o finansowanie swojej elektrowni !
My pozyskamy środki za Ciebie oraz wykonamy.
Zielona energia na wyciągnięcie ręki.
Obecnie instalacje fotowoltaiczne są znacznie tańsze, niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Postęp technologiczny 
i dynamiczny rozwój fotowoltaiki oraz jej coraz większa powszechność sprawiają, że na panele fotowoltaiczne mogą pozwolić sobie nawet właściciele gospodarstw domowych. Wraz z dotacjami na fotowoltaikę 2020 można liczyć na jeszcze większą redukcję kosztów. W Polsce niestety nadal fotowoltaika nie cieszy się aż tak dużą popularnością, jak ma to miejsce w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie aż 20% energii pozyskiwanej jest z alternatywnych źródeł. W związku z tym Unia Europejska zaleciła, aby w Polsce zwiększył się udział zielonej energii w ogólnym bilansie energetycznym do co najmniej 15%. Nic wiec dziwnego, że organizowanych jest coraz więcej rożnego typu kampanii, których celem jest zachęcenie polskich obywateli do korzystania z alternatywnych źródeł energii, w tym energii słonecznej. Cały czas dostępne są wolne środki, przeznaczone na dofinansowanie systemów fotowoltaicznych.

W przypadku instalacji fotowoltaicznych jest w Polsce tak, że ich efektywność uzależniona jest od stopnia nasłonecznienia. 

W związku z tym należy najpierw sprawdzić, czy rzeczywiście opłaca się zainwestować we fotowoltaikę w danym miejscu zamieszkania. Znaczenie ma tutaj stopień nasłonecznienia w zależności od danej pory roku.

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem.
Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.
Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.
Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

 Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie.

To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Z całą pewnością jest wiele powodów, dla których warto zainstalować system fotowoltaiczny.
Do korzyści zaliczyć można miedzy innymi:
 możliwość produkowania energii elektrycznej za darmo
 ochrona środowiska – zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery
 wygoda – instalacja fotowoltaiczna jest bezobsługowa
 duży komfort użytkowania i bezawaryjność przez okres 30 lat
 wzrost wartości nieruchomości
 możliwość odsprzedania nadwyżki prądu do sieci
 możliwość magazynowania wydrukowanej energii elektrycznej

Finansowanie

Już nie musisz inwestować środków na własną elektrownię słoneczną. Pozyskamy finansowanie za Ciebie, a miesięczna rata
za instalację będzie niższa od Twojego obecnego rachunku za prąd.
Szybkie finansowanie elektrowni słonecznej bez konieczności wpłaty własnej

0
maksymalna
wartość inwestycji
0 %
koszt finansowania
w skali roku
0 lat
maksymalny
okres finansowania
0 h
szczegółowe informacje dotyczące finansowania

Szczegółowe informacje dotyczące finansowania

Koszt finansowania wynosi 3% w skali roku
Okres finansowania do 10 lat
Maksymalna wartość inwestycji 80 000 zł
 Stała rata miesięczna
 Możliwość finansowania całości lub części inwestycji
 Finansowanie instalacji do 20 000 zł na oświadczenie bez zaświadczeń o dochodach i zatrudnieniu
 Minimum formalności
 Decyzja o finansowaniu w 24h
 Możliwość wcześniejszej spłaty
 Realizacja inwestycji w 30 dni

Ulga podatkowa na fotowoltaikę

Od 1 stycznia 2019 roku istnieje możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej m.in. na instalacje fotowoltaiczne,
kolektory słoneczne oraz pompy ciepła wraz z osprzętem, a także ich montażem.

Według ustawy z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej (stawki 18% lub 32%), 19% stawki podatku – tzw. podatek liniowy oraz opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych „będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych”.
Należy podkreślić, że z ulgi nie będą mogli skorzystać podatnicy, którzy już skorzystali z innych pomocy państwa na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (np. z dotacji NFOŚiGW).

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł „w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem”. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur VAT.Ustalono także, że czas na realizację przedsięwzięcia nie może przekroczyć 3 lat.

W przypadku, gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, mógłby on dokonywać odliczeń w kolejnych latach. „Jednak nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek”.

Sczegóły programu „Mój Prąd”

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem.
Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.
Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.
Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

program mój prąd

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu:

 Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie.
To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);  Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.
Scroll Up